ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กกกกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ชุมชน 1 ลานกีฬา ณ จังหวัดชียงรายโดยวิธีคัดเลือกท.

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ณ จังหวัดเชียงราย 13.1.65