ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

08-02-65-ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสาร-กกท.-ประจำปี-2565