ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานจัดจ้างงานควบคุมการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ประกาศ 2_000299