ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานจัดจ้างการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ประกาศ 1_000298