ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์ และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ในการประชุม 6th AIMAG first Coordination Committee ณ กรุงเทพมหานคร-ชลบุรี ประเทศไทย

10-11-2565 ประกาศผู้ชนะงานจ้างประชาสัมพันธ์