ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและรายงานความก้าวหน้าการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยนอาร์ทเกมส์ ครั้งที่6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ.2021) ณ กรุงเทพมหานคร และ ชลบุรี

09112565 ประกาศผู้ชนะงานจ้างจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ เอเชียนอินดอร์ฯ