ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินความเสียหายการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างของกกท.

07112565 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาสำรวจความเสียหาย เฟส 2