ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ในการยกระดับพัฒนาปรับปรุงศูนย์ออกกำลังกายการกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT Fitness Center)

12082565 ประกาศผู้ชนะ งานเช่าอุปกรณ์ sat fitness center