ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดทำรายงานประเมินมูลค่างานระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย เพื่อเป็นไปตามข้อกฎหมายควบคุมอาคารฉบับปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

12102565 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาสำรวจงานระบบดับเพลิง