ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)

30-09-2565ประกาศผู้ชนะ จ้างทำความสะอาด จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)