ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผลิตรายการเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการองค์กรและแนวทางการพัฒนานักกีฬา Sports Hero ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะ 28-09-2565 จ้างประชาสัมพันธ์ Sports Hero วงเงิน 6,800,000.-บาท