ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 77 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระยะเวลา 3 เดือน)

28092565ประกาศผู้ชนะงานเช่าวงจรสท่อสารข้อมูลความเร็วสูงฯ