ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณออกอากาศของสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและการกีฬา (T Sports 7) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

28-9-65 ประกาศผู้ชนะเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ T-Sport 7 ปี2566