ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานความก้าวหน้าและการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยนอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) เพื่อประกอบรายงานในการประชุม OCA General Assembly ครั้งที่41 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

28-09-65 ประผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำรายงานความก้าวหน้าและการประชาสัมพันธ์