ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม พื้นที่อเนกประสงค์ ชั้น3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะ 23-09-2565 จ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม พื้นที่ อเนกประสงค์