ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดอบรมการยกระดับการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงิน การตลาด กฏหมาย และพัสดุของบุคลากรในส่วนภูมิภาค

22092565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดอบรมการยกระดับการให้บริการ