ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากด้านวิศวกรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)

22-9-65 ประกาศผู้ชนะจ้างบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากด้านวิศวกรรมฯ ปี2566