ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ร้านจำหน่ายของที่ระลึกทางการกีฬา บริเวณโถงชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะ 21-09-2565 ร้านจำหน่ายของที่ระลึก บริเวณห้องโถง ชั้น 1 วงเงิน 2,850,000.-บาท