ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรุ่นที่ระลึกผู้เกษียณ และใบประกาศพร้อมแฟ้มปกผ้าไหมสำหรับมอบให้ผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และบุคลากร กกท.

ประกาศผู้ชนะ 14.09.2565 จ้างจัดทำหนังสือรุ่นที่ระลึกผู้เกษียณ และใบประกาศพร้อมแฟ้มปกผ้าไหม