ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาในส่วนภูมิภาค ด้านการบริหารจัดการห้องเรียนกีฬา

19-09-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬา