ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (หมึกพิมพ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

13-9-65 ประกาศผู้ชนะ หมึกพิมพ์ ในวงเงิน 1,211,448.65 บาท