ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบทวนโครงสร้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาทบทวนโครงสร้างของ กกท. 06092565