ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการสัมนาจัดทำแผนพัฒนากีฬาเป็นเลิศในการเตรียมและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

05.09.65 ประกาศผู้ชนะจ้างสัมมนาจัดทำแผนพัฒนากีฬาเป็นเลิศ