ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือสรุปผลการดำเนินงานของกกท. ตามแนวทางนโยบายของผู้ว่าการ กทท.

ประกาศผู้ชนะ 01.09.2565 จ้างผลิตคู่มือสรุปผลการดำเนินงานของ กกท.ฯ