ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลของรองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมการกีฬา

16-08-2565 ประกาศผู้ชนะจ้างอบรมสัมนา รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬา