ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบติดตามการฝึกซ้อมและประเมินสุขภาพร่างกายของนักกีฬาไทย ในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่6

02082565 ประกาศผู้ชนะงานเช่าระบบติดตามการฝึกซ้อม