ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่6 พ.ศ.2565 (ค.ศ.2021) ผ่านสื่อภาพยนต์และสื่อออนไลน์

27-06-65 ประกาศผู้ชนะ