ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหากรรมการ (มาร์แชลล์) เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลคววามเรียบร้อยในการแข่งขัน โมโต จีพี ประจำปี 2565

27-6-65 จ้างจัดหากรรมการ (มาร์แชล) เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยรายการ โมโต จีพี