ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการให้บริการระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Learning/E-Learning และส่งเสริมความรัก ความผูกพันของบุคลากร กกท.

06-06-65 ประกาศผู้ชนะจ้างการให้บริการระบบเรียนรู้