ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบจำลองอาหารแลกเปลี่ยนและแบบจำลองอาหารเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ 01.06.65 ซื้อแบบจำลองอาหารแลกเปลี่ยนและแบบจำลองอาหารเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565