ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการจัดการแข่งกีฬา single Sports สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษากีฬา Single Sports เป็นเงิน 700,000.-บาท (17 พค.65)