ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำเครื่องแต่งกายตามรายการแข่งขันของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารสมาคมกีฬา และจังหวัดเจ้าภาพ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่สนาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

5-5-65 จ้างทำเครื่องแต่งการตามรายการแข่งขัน