ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสรุปผลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565(ค.ศ.2021)

ประกาศผู้ชนะ จ้างบริการสรุปผลส่งนักกีฬา 12042565