ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางกีฬาของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 26.11.2565 การบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลบุคลากรฯ ๒๕๖๖