ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การถ่ายทอดสด “งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น” เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-12-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การถ่ายทอดสด งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น 2565