ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

14-12-2565 ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น ประจำปี 2565