ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำ ระบบน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยติดตั้งตามอาคารต่างๆ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 13.12.2565 ซื้อเครื่องกรองน้ำ ระบบน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยติดตั้งตามอาคารต่างๆ