ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการระหว่างมื้อสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย (ก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกซ้อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณกองทุนฯ) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2