ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและพัฒนามาตราฐานด้านความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองกีฬามวยและรองรับการกำหนดระเบียบความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองกีฬามวย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ-8