ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาออกแบบพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล (ห้องเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ 2565

07-02-2565-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างที่ปรึกษาห้องเรียนกีฬา-ลงวันที่-7-ก.พ.-2565