ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ-07.02.65-จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกีฬาอาชีพ-65