ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาด้านกฏหมายหรือด้านพัสดุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ-จัดจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือด้านพัสดุ-28012565