ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาจังหวัด (2565 – 2570) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะ-จ้างอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสต์-17032565