ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ COVID-19 ( Antigen Test Kit) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า ให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ-17.03.2565