ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2569 (ระยะเวลา 5 ปี)

23022565-ประกาศผู้ชนะ-งานเช่ารถ