ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการส่งาสัญญาณออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-2-65-ประกาศผู้ชนะ-เช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่