ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศฝ่่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู