ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศฝ่่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู