ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง การรับสมัค