ประกาศฝ่ายธุรกิจกีฬา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัครผู้ช่วย ป โท งานบริหารสินทรัพย์

ดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหลดใบสมัคร